Ý nghĩa của từ nv1 là gì:
nv1 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nv1 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nv1 mình

1

11 Thumbs up   2 Thumbs down

nv1


Trong tiếng Việt, NV1 ghi tắt của cụm từ "nguyện vọng 1". Đây là cụm từ thường được dùng trong đơn điền nguyện vọng của các học sinh 12 đăng ký ngành học và trường đại học
Ví dụ: NV1: Quản trị kinh doanh - UEH
NV2: Kinh tế quốc tế - UEL
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 5 tháng 7, 2019
<< xanh mướt pr trên facebook >>