Ý nghĩa của từ xảo quyệt là gì:
xảo quyệt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xảo quyệt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xảo quyệt mình

1

13   7

xảo quyệt


dối trá, lừa lọc một cách quỷ quyệt, khó lường mưu mô xảo quyệt thủ đoạn xảo quyệt Đồng nghĩa: giảo hoạt, giảo quyệt
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   9

xảo quyệt


tt (H. quyệt: dối trá) Khéo léo để lừa đảo: Âm mưu xảo quyệt của bọn đế quốc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xảo quyệt". Những từ có chứa "xảo [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   6

xảo quyệt


Gian xảo. Lừa lọc. Đôi trá
Linh chóp - Ngày 30 tháng 7 năm 2015

4

5   9

xảo quyệt


Khéo léo để lừa đảo. | : ''Âm mưu '''xảo quyệt''' của bọn đế quốc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   8

xảo quyệt


tt (H. quyệt: dối trá) Khéo léo để lừa đảo: Âm mưu xảo quyệt của bọn đế quốc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xảo quyệt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xạ thủ xấu hổ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa