Ý nghĩa của từ xéo xắt là gì:
xéo xắt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xéo xắt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xéo xắt mình

1

17   6

xéo xắt


Xéo xắt, không phải nói kiểu ganh ăn tức ở đâu. Nó thể hiện một thái độ móc câu, chì chiết trong câu nói, mà người được nói đến cảm giác khó chịu, Đại khái giống kiểu nói : chửi mà như không chửi
Trần Quốc Anh - Ngày 21 tháng 4 năm 2020

2

12   6

xéo xắt


Đây là cụm từ được dấy lên từ cộng đồng mạng và sử dụng rộng rãi, nhất là rất quen thuộc với các bạn trẻ. Tính từ diễn tả thái độ ganh tị, soi mói hay bắt bẻ những sai lầm của người khác. Người được cho là xéo xắt thì rất đanh đá, chuyện gì người mình không thích làm cũng cảm thấy khó chịu.
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

3

9   3

xéo xắt


Có nghĩa là nói cạnh nói khoé, chì chiết người khác
Phương - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

4

2   4

xéo xắt


Người xéo xắt thì rất đanh đá, chuyện gì người mình không thích làm cũng cảm thấy khó chịu, hay nói móc, nói khoé người khác.
đoán xem - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

Thêm ý nghĩa của xéo xắt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< upside down vượng phu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa