Ý nghĩa của từ wrong-foot là gì:
wrong-foot nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wrong-foot Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wrong-foot mình

1

0   0

wrong-foot


Chặn (ai) không được chuẩn bị trước (nhất là trong thể thao).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của wrong-foot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zap writhe >>