Ý nghĩa của từ zap là gì:
zap nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ zap. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zap mình

1

0   0

zap


Sự phấn khởi dạt dào. | Hạ gục. | Vụt đi, vọt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zap


Kỹ thuật sự sửa đổi
Nguồn: dict.vietfun.com

3

0   0

zap


Động từ: phá hủy
- Để loại bỏ hoặc giết một cái gì đó hoặc ai đó, đặc biệt là cố ý
- Đi đâu đó hoặc làm gì đó nhanh chóng
- Sử dụng thiết bị điện tử để thay đổi kênh truyền hình nhanh chóng, đôi khi để tránh xem quảng cáo
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của zap
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abuse wrong-foot >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa