Ý nghĩa của từ workpiece là gì:
workpiece nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ workpiece. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa workpiece mình

1

1   0

workpiece


Vật chưa thành phẩm.,Phôi (trong cơ khí)
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

workpiece


n.chi tiết gia công, phôi
Nguồn: 41ccm5.youneed.us

Thêm ý nghĩa của workpiece
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< workout workshop >>