Ý nghĩa của từ wcdma là gì:
wcdma nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ wcdma. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wcdma mình

1

0   0

wcdma


là viết tắt của Wideband Code Division Multiple Access có nghĩa là Đa truy nhập phân chia theo mã trên băng rộng- là một kĩ thuật đa truy nhập dùng trong mạng 3G- giúp nâng cao tốc độ truyền dữ liệu
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

wcdma


W-CDMA (viết tắt của Wideband Code Division Multiple Access trong tiếng Anh; tiếng Việt gọi là đa truy cập phân mã băng rộng) là một kỹ thuật đa truy cập dùng trong m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

wcdma


Wideband code division multiple access Một dạng của mạng di động công nghệ 3G, sử dụng giao thức truyển tải dữ liệu tốc độ cao
Nguồn: yume.vn

4

0   0

wcdma


Cũng được biết đến là CDMA hoặc 3GSM băng tần rộng, công nghệ di động thế hệ thứ 3 tạo khả năng tải về nhanh chóng các dữ liệu, như trang web và các đa [..]
Nguồn: lg.com

5

0   1

wcdma


WCDMA có nghĩa là Đa truy cập phân mã băng rộng.

Kỹ thuật này được dùng trong việc sử dụng 3G. WCDMA dùng công nghệ phân mã băng rộng để có tốc độ cao hơn và hỗ trợ nhiều người dùng hơn mạng 2G.
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wcdma
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oj xanh vỏ đỏ lòng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa