Ý nghĩa của từ xanh vỏ đỏ lòng là gì:
xanh vỏ đỏ lòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xanh vỏ đỏ lòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xanh vỏ đỏ lòng mình

1

4 Thumbs up   6 Thumbs down

xanh vỏ đỏ lòng


Xanh vỏ đỏ lòng là cụm từ chỉ quả dưa hấu có vỏ màu xanh và ruột màu đỏ, ăn rất ngọt và mát.
Cụm từ còn có nghĩa bóng chỉ những người bề ngoài và tâm địa rất khác nhau.
Ví dụ, đừng tin cô ấy, xanh vỏ đỏ lòng ấy mà.
Caominhhv - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

xanh vỏ đỏ lòng


Nghĩa bóng:
- Trong tình bạn, một người bên ngoài tỏ vẻ yêu thg nhưng tâm hồn bên trong thì cay ghét người kia, ns xấu ng kia.
- Hay ám chỉ một người bên ngoài tỏ vẻ ngoan hiền- bên trong có ý đồ độc ác, mưu mô, xảo quyệt
Nghĩa thường:
- Qủa dưa hấu: vỏ xanh- ruột đỏ
- 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2022
<< wcdma x men >>