Ý nghĩa của từ vung tay quá trán là gì:
vung tay quá trán nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vung tay quá trán. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vung tay quá trán mình

1

15 Thumbs up   7 Thumbs down

vung tay quá trán


Là một câu thành ngữ dân gian được người Việt Nam hay dùng cho tới thời điểm hiện tại. Nhìn vào nghĩa đen thì không có gì đặc biệt vì nó là một hành động bình thường. Tuy nhiên, nghĩa bóng của nó là chọn và làm công việc quá sức đối với bản thân khi chưa suy nghĩ và đo lường kĩ càng.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 28 tháng 1, 2019

2

4 Thumbs up   11 Thumbs down

vung tay quá trán


vung tay quá trán
Là một câu thành ngữ dân gian được người Việt Nam hay dùng cho tới thời điểm hiện tại. Nhìn vào nghĩa đen thì không có gì đặc biệt vì nó là một hành động bình thường
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022
<< ốc thượng thổ nhất chậm đi nhì chậm nói >>