Ý nghĩa của từ happy birthday to me là gì:
happy birthday to me nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ happy birthday to me. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa happy birthday to me mình

1

17   6

happy birthday to me


Cụm từ này thường được thấy trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Trên đó, hệ thống có gửi thông báo nhắc ngày sinh nhật của bạn bè mình. Họ sẽ nhờ đó và vào tường để chúc mừng. Bên cạnh đó, câu này dùng để tự chúc mừng sinh nhật bản thân, chia sẻ những khoảng khắc đẹp và tự thưởng cho bản thân những món quà.
nghĩa là gì - Ngày 24 tháng 1 năm 2019

2

0   2

happy birthday to me


Chúc sn vui vẻ thi tốt và học giỏi và nghe lời bố mẹ anh chị ông bà
Vũ Thị Kim oanh - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

3

1   4

happy birthday to me


Chúc thuỷ sản vui vẻ , và hay ăn chóng lớn và thành công trong sự nghiệp
Thuỷ - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của happy birthday to me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mvp trong game sanh thần có >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa