Ý nghĩa của từ vu quy là gì:
vu quy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ vu quy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vu quy mình

1

8   1

vu quy


Đi lấy chồng, về nhà chồng,
Ví dụ: Lễ Vu Quy:nghĩa là theo về là lễ đưa tiễn người con gái (hoặc con trai) về nhà chồng (hoặc vợ), theo ngữ nghĩa là như vậy, nhưng vì phong tục phương đông thì gái phải về nhà chồng nên lễ vu quy tổ chức ở nhà gái, thế là nó thành danh từ riêng xem là lễ cưới tổ chức ở nhà gái, bất luận đám cưới đó là bắt rể.
Ờ đồng bào dân tộc Chăm thì ngược lại, đám cưới họ bắt rể, nên nhà gái tổ chức long trọng cho kiệu vàng, lộng gấm đến đón chú rể, còn ở nhà trai thì làm lễ vu quy để tiễn con trai xuất giá.
ThuyNguyen - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

6   2

vu quy


Lễ vu quy là một phần trong nghi thức lễ cưới truyền thống ở Việt Nam. trong Lễ vu quy, người con gái sẽ xuất giá, rời nhà mình về nhà chồng.

Các quy trình làm lễ vu quy gồm có:

"1. Lễ nhập gia: Họ nhà trai đến, báo họ nhà gái biết để xin vào.

2. Lễ trình sính phẩm, lễ vật: Gồm đôi đèn, cặp rượu, trà, mâm trầu cau
và các quả bánh, trái cây.

3. Lễ bái gia tiên: Lễ lên đèn, lễ bái Từ Ðường. Người điều hành lễ đứng
quay mặt vào bàn thờ, chú rển tộc họ đàng trai đứng bên trái cạnh
bàn thờ (nam tả nữ hửu tính từ hướng trong bàn thờ nhìn ra)

4. Lễ khai lộc: (lễ dở mâm trầu), nếu có xem nghi thức cúng vái)

5. Lễ trình sinh nghi: Nữ trang, hoa tai (đôi bông tai, dây chuyền, vòng
xuyến) mẹ chồng hay đại diện đeo cho cô dâu, nhẩn (nếu có) trai gái
đeo nhẩn cho nhau. Tiền mặt.

6. Lễ yết kiến nhạc phụ mẩu: Rể ra mắt cha mẹ vợ và thân thuộc bên
nhà vợ (xem nghi thức diển đạt) Ðược phép gọi cha mẹ nhau.

7. Lễ thân nghinh: (lễ rước dâu) Xin rước dâu và cung thỉnh quý tộc họ
nhà gái đưa dâu và mời dự tiệc tại nhà trai."
nguồn: http://www.viethoc.org/phorum/read.php?13,18611
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

3   0

vu quy


(Từ cũ, hoặc trtr) đi lấy chồng, về nhà chồng lễ vu quy
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   1

vu quy


Vu quy theo tu han la : vo rua nghia la vo vao mu con rua hihi
nam thien - Ngày 04 tháng 10 năm 2017

5

0   0

vu quy


Người con gái đi lấy chồng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   0

vu quy


Mọi người thường hay thấy tấm bảng hiệu ghi chữ này vào lễ thành hôn tại gia. Tuy nhiên, "vu quy" chỉ dành cho nhà gái. Nó có nghĩa là cô dâu về nhà chồng. Trong khi nhà trai sẽ treo bảng hiệu "tân hôn" hoặc "thành hôn", nghĩa là rước dâu về nhà chồng.
nga - Ngày 03 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của vu quy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chemical engineer democratically >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa