Ý nghĩa của từ vo uu là gì:
vo uu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vo uu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vo uu mình

1

5   2

vo uu


'Vô ưu": nghĩa là không phải suy nghĩ, lo lắng, hay bận tâm về điều gì.
+, "vô" nghĩa là: không có, không phải, không cần.
+, "ưu"" lo lắng, muộn phiền, mối bận tâm, cảm giác không được thoải mái về điều gì đó. (giống như "ưu tư", "ưu phiền"...)
Ví dụ: "cẩn tắc vô ưu". câu tục ngữ này có ý muốn khuyên bảo chúng ta khi làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng thì sau này sẽ không phải lo lắng gì về những sai sót không đáng có.
ThuyNguyen - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

3   3

vo uu


vô ưu: không có gì phải lo lắng, áy náy. Ví dụ tục ngữ có câu:
Cẩn ngôn vô tội: Cẩn thận trong lời nói thì không bao giờ mắc tội hay làm phật lòng ai cả.
Cẩn tắc vô ưu: Cẩn thận thì không có gì phải áy náy cả.
nghiemmailan - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của vo uu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vvs1 pstn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa