Ý nghĩa của từ uv 30 là gì:
uv 30 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uv 30 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uv 30 mình

1

2   0

uv 30


UV là từ Viết tắt từ ultraviolet nghĩa là tia cực tím, tử ngoại. Loại tia này gây hủy hoại da và ung thu da (UV ý Chỉ cả UVA, UVB)
UV 30 Chỉ số chống nắng SPF 30
chipchi0412 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uv 30
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chu tm canh ga tho xuong >>