Ý nghĩa của từ vo tien khoang hau là gì:
vo tien khoang hau nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vo tien khoang hau Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vo tien khoang hau mình

1

1   1

vo tien khoang hau


vô tiền khoáng hậu:
- Theo từ điển Hán Nôm: Vô = Không; Tiền = trước đây; Khoáng = mở rộng, khuếch đại, làm to ra; Hậu = tương lai, sau này
- Là thành ngữ Việt Nam có ý khen một người/ việc từ trước chưa ai bằng, một người hiếm có bây giờ và cả về sau. (Khoáng hậu: Rộng lớn,dài mãi về sau, may ra mới có)
- Thường để nói những việc mà trước nay chưa từng xảy ra, các việc, sự kiện đặc biệt, mang ý nghĩa tích cực hơn.
Hay có câu bình luận: Đây là sự kiện "vô tiền khoáng hậu"
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của vo tien khoang hau
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wmp yaoming >>