Ý nghĩa của từ vm là gì:
vm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vm mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

vm


Trong thuật ngữ Marketing, VM ghi tắt của những sự kết hợp: thời trang, kiến trúc, nghệ thuật sắp đặt. Đây là một công việc sắp xếp và trưng bày các sản phẩm trong một cửa hàng qua những ý tưởng độc đáo, mới lạ nhằm gây ấn tượng cho khách hàng và từ đó tăng doanh thu.
la gi sister - 00:00:00 UTC 2 tháng 9, 2019
<< kween nhà hxh >>