Ý nghĩa của từ vltn là gì:
vltn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vltn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vltn mình

1

1   1

vltn


viết tắt của cụm từ Vãi l*n thế nhỉ (trong đó l*n là từ rất tục dùng để chỉ bộ phận sinh dục phụ nữ). câu này có thể hiểu là "thật là vãi l*n đúng không?"

vãi l*n lại là cụm từ để chỉ sự bất ngờ, kinh ngạc, phấn khích trước sự vật, sự việc nào đó

vltn có thể dùng thay cho vl, nhưng vltn có nghĩa hỏi, vltn có nghĩa biểu cảm

VD: Tận 5 triệu cơ à? vltn?
5 triệu? vãi l*n!
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của vltn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< odo freaking >>