Ý nghĩa của từ freaking là gì:
freaking nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ freaking Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa freaking mình

1

3   1

freaking


1. freak trong freak out. freak out là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là phát rồ lên, phát cuồng lên vì một việc gì đó, thường do hoảng sợ hoặc phấn khích cao độ
VD: stop freaking out! you're scaring everybody!

2. dùng thay cho từ f*cking để khiến câu lịch sự hơn, không bị coi là thô tục. freaking cũng như f*cking, nhấn mạnh thêm ý cho câu và khiến câu biểu cảm hơn
VD: you're ugle < you're f*cking ugly = you're freaking ugly
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của freaking
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vltn 3.4 oz >>