Ý nghĩa của từ victor là gì:
victor nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ victor. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa victor mình

1

3   0

victor


Người thắng cuộc, kẻ chiến thắng. | Chiến thắng. | : '''''victor''' army'' — đạo quân chiến thắng
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

victor


Victor là một cái tên người nước ngoài có nguồn gốc từ Latinh. Tên này thường được đặt cho con trai, nếu là con gái thì cái tên này biến thể thành Vicky. Victor là viết tắt của Victoria, có nghĩa là chiến thắng, người chiến thắng, kẻ xâm chiếm, xâm lược.
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của victor
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< victim victorious >>