Ý nghĩa của từ vcc là gì:
vcc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ vcc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vcc mình

1

2   1

vcc


viết tắt của" video capture card" Đây là một bộ phận quản trị mở rộng cung cấp đầu vào và đầu ra cho video kỹ thuật số và các sản phẩm tương tự. Nó được sử dụng để kết nối máy quay video, máy quay và máy ghi âm băng vào máy tính để chỉnh sửa.
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

3   2

vcc


viết tắt của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) là doanh nghiệp loại I có trên 40 năm hoạt động. Tiền thân của Công ty là Viện thiết kế Công nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng (năm 1969-1993), sau là Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (1993-2007). Tháng 5 năm 2007 được chuyển thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiêp và Đô thị Việt Nam.
nghiemmailan - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

3

1   0

vcc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hiệu - Ngày 20 tháng 7 năm 2014   NSFW / 18+

4

1   1

vcc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
thang - Ngày 19 tháng 12 năm 2014   NSFW / 18+

5

0   0

vcc


Từ "vcc" ghi tắt của cụm từ "vãi con cặc". Đây là một cụm từ chửi thề tại Việt Nam. Nó được dùng trong trường hợp khi tức giận trước sự việc nào đó. Ví dụ: Vcc, sao mày có thể làm ra loại chuyện như thế?
nghĩa là gì - Ngày 16 tháng 7 năm 2019

6

1   2

vcc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của vcc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chem gio ucp >>