Ý nghĩa của từ vbb là gì:
vbb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ vbb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vbb mình

1

1   1

vbb


chỉ phần mềm vBulletin - đây là một phần mềm được viết bằng ngôn ngữ PHP và có cơ sở dữ liệu MySQL.

vBulletin là một công cụ hữu hiệu giúp bạn xây dựng một diễn đàn riêng cho mình trên Internet.

phiên bản vBulletin mới nhất là VBB 5.0.3
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

vbb


VBB là cách viết tắt của Vịnh Bắc Bộ
Khánh Ly - Ngày 06 tháng 12 năm 2016

3

0   0

vbb


Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg là cơ quan giao thông công cộng bao gồm các quốc gia liên bang Berlin và Brandenburg - khu vực thủ đô của Đức. VBB có thể tìm lại nguồn gốc từ Hợp đồng Thống nhất Đức năm 1990. Cảm thấy cần phải kết nối lại Berlin với Brandenburg xung quanh và tạo ra một phương tiện giao thông công cộng chất lượng cao là lý do để giới thiệu VBB như một cơ quan giao thông công cộng chung .
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của vbb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vvip cbn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa