Ý nghĩa của từ vận tốc là gì:
vận tốc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ vận tốc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vận tốc mình

1

72   18

vận tốc


dt. Đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của một chuyển động, đo bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Nguồn: vdict.com

2

51   28

vận tốc


dt. Đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của một chuyển động, đo bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

26   20

vận tốc


vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho phương, chiều và sự nhanh chậm của chuyển động
ngọc thúy - Ngày 10 tháng 1 năm 2015

4

9   8

vận tốc


cho biet chuyen dong nhanh hay cham
vu duc truong - Ngày 16 tháng 12 năm 2015

5

8   8

vận tốc


đại lượng mô tả tốc dộ nhanh chậm của một vật
minhminh - Ngày 16 tháng 12 năm 2015

6

0   1

vận tốc


cho biết vật chuyển động nhanh hay chậm.
cr giang - Ngày 10 tháng 10 năm 2017

7

0   1

vận tốc


vận tốc là quãng đường vật chuyển động được trong 1 đơn vị thời gian
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 10 năm 2017

8

20   31

vận tốc


Vận tốc là đại lượng vật lý mô tả cả mức độ nhanh chậm lẫn chiều của chuyển động. Vận tốc ở đây được hiểu là vận tốc dài hay vận tốc tuyế [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

19   37

vận tốc


Cách nói tắt của véc tơ vận tốc tức thời, nó là đại lượng vật lí đặc trưng cho trạng thái chuyển động của vật về [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của vận tốc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vẫy mặt trời lùi lại vậy mà >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa