Ý nghĩa của từ vạn năng là gì:
vạn năng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vạn năng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vạn năng mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vạn năng


vạn có nghĩa là nhiều
năng có nghĩa là chức năng
ý nói một vật gì đó có rất nhiều chức năng khác nhau
cũng có thể nói về 1 người có thể làm đc rất nhiều việc
- 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

vạn năng


t. Có nhiều công dụng, có thể dùng vào nhiều việc khác nhau. Dụng cụ vạn năng. Một con người vạn năng (kng.).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

4 Thumbs up   4 Thumbs down

vạn năng


có nhiều công dụng, có thể dùng với nhiều chức năng khác nhau chìa khoá vạn năng
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4 Thumbs up   6 Thumbs down

vạn năng


t. Có nhiều công dụng, có thể dùng vào nhiều việc khác nhau. Dụng cụ vạn năng. Một con người vạn năng (kng.).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vạn năng". Những từ có chứa "vạn năng" in its definit [..]
Nguồn: vdict.com

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

vạn năng


Có nhiều công dụng, có thể dùng vào nhiều việc khác nhau. | : ''Dụng cụ '''vạn năng'''.'' | : ''Một con người '''vạn năng''' (kng. ).''
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< vườn bách thú vạn vật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa