Ý nghĩa của từ vĩnh viễn là gì:
vĩnh viễn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ vĩnh viễn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vĩnh viễn mình

1

7   6

vĩnh viễn


Có sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. | :Người Kitô giáo cho rằng Chúa Trời là vĩnh viễn. Vật c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   6

vĩnh viễn


t. 1 Có sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Người Kitô giáo cho rằng Chúa Trời là vĩnh viễn. Vật [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

vĩnh viễn


Đảo Vĩnh Viễn là một đảo san hô thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm về phía bắc của bãi Hải Sâm và cách đảo Bình Nguyên kho [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

vĩnh viễn


Vĩnh Viễn có thể là một trong các địa danh Việt Nam sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

5   6

vĩnh viễn


t. 1 Có sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Người Kitô giáo cho rằng Chúa Trời là vĩnh viễn. Vật chất vĩnh viễn tồn tại. 2 (thường dùng phụ cho đg.). Từ đây cho đến mãi mãi về sau. Cái thời đó đã vĩnh viễn qua [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

6   7

vĩnh viễn


có sự tồn tại ngoài thời gian hoặc trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng không có kết thúc vật chất vĩnh viễn tồn t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

5   6

vĩnh viễn


akkhaya (tính từ), niccaṃ (trạng từ), nicca (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

8

5   7

vĩnh viễn


VINH VIEN LA RAT CHAC CHAN
LY - Ngày 09 tháng 11 năm 2015


Thêm ý nghĩa của vĩnh viễn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vũng dấp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa