Ý nghĩa của từ văn kiện là gì:
văn kiện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ văn kiện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn kiện mình

1

12   5

văn kiện


Giấy tờ quan trọng về một việc lớn. | : ''Việc nghiên cứu các '''văn kiện''' của.'' | : ''Đảng và của.'' | : ''Nhà nước về tổng tuyển cử bầu.'' | : ''Qu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   3

văn kiện


Một văn kiện chứa thông tin. Nó thường hay có liên quan tới một sản phẩm có thực qua việc viết bài và thường là nhằm để truyền đạt hoặc lưu trữ các b [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

7   5

văn kiện


văn bản có ý nghĩa quan trọng về xã hội - chính trị công bố các văn kiện của hội nghị
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

văn kiện


văn kiện là loại văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống,xã hội, sản xuất,... thường được tuyên bố trong các cuộc họp hội nghị lớn
minh nguyet - Ngày 16 tháng 9 năm 2017

5

3   8

văn kiện


dt (H. kiện: sự, vật) Giấy tờ quan trọng về một việc lớn: Việc nghiên cứu các văn kiện của Đảng và của Nhà nước về tổng tuyển cử bầu Quốc hội đã được tổ chức trong Đảng và trong quần - chúng (Trg-chinh).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của văn kiện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< văn bằng văn phòng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa