Ý nghĩa của từ văn hóa là gì:
văn hóa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ văn hóa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn hóa mình

1

1   0

văn hóa


1. danh từ chỉ những giá trị đặc trưng của một dân tộc, một nhóm người như trang phục, kiến trúc, văn học... mà qua đó, ta có thể phân biệt dân tộc, nhóm người đó với dân tộc, nhóm người khác
VD: cồng chiêng tây nguyên là văn hóa của Việt Nam

2. danh từ nghĩa chỉ những tư cách, phẩm chất đạo đức mà một người cần phải có để được coi là một người tốt, một người gương mẫu
VD: anh ấy có văn hóa
thằng vô văn hóa

đôi khi được dùng như một tính từ: Văn hóa gớm nhỉ?
hansnam - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

2   2

văn hóa


Văn hoá. | Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Kho tàng văn hoá dân tộc. Văn hoá phương [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

văn hóa


văn hoá d. 1 Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Kho tàng văn hoá dân tộc. Văn hoá phương Đông. Nền văn hoá cổ. 2 Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát). [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

văn hóa


Văn Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Xã Văn Hóa có diện tích 25,17 km², dân số năm 1999 là 3488 người, mật độ dân số đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của văn hóa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bạch ngọc bảo an >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa