Ý nghĩa của từ vô bổ là gì:
vô bổ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ vô bổ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô bổ mình

1

6   1

vô bổ


Không mang lại ích lợi gì. | : ''Làm một việc '''vô bổ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   1

vô bổ


không có, không mang lại ích lợi gì làm những việc vô bổ Đồng nghĩa: vô dụng, vô ích Trái nghĩa: bổ íc [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

vô bổ


t. Không mang lại ích lợi gì. Làm một việc vô bổ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   1

vô bổ


t. Không mang lại ích lợi gì. Làm một việc vô bổ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vô bổ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "vô bổ": . vị bài [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của vô bổ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vô cực >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa