Ý nghĩa của từ urbane là gì:
urbane nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ urbane Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa urbane mình

1

1   0

urbane


Lịch sự, tao nhã.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của urbane
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< urban urbanity >>