Ý nghĩa của từ urbanity là gì:
urbanity nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ urbanity Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa urbanity mình

1

0   0

urbanity


Phong cách lịch sự, phong cách tao nhã. | Cử chỉ tao nhã.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của urbanity
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< urbane urbanization >>