Ý nghĩa của từ unplugged là gì:
unplugged nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ unplugged. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unplugged mình

1

0   0

unplugged


chưa được cắm điện, chưa được cắm vào amp...

chỉ việc chơi nhạc không sử dụng các thiết bị điện tử hỗ trợ âm thanh. nhạc được chơi "mộc", chỉ sử dụng nhạc cụ acoustic và tiếng hát. tương tự như tính từ acoustic

VD: Eric Clapton Unplugged là album Clapton chỉ sử dụng guitar gỗ, không dùng đàn electric
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

unplugged


** Rút tháo phích cắm điện or báo điện chưa được sạc
** Chơi nhạc'mộc' không dùng các thiết bị hỗ trợ như loa âm thanh,chỉ sử dụng nhạc acoustic và tiếng hát
phạm ngọc hoàng - Ngày 17 tháng 3 năm 2016

3

0   1

unplugged


Là dạng quá khứ của động từ "unplug".
1. Động từ
+, Rút/tháo phích cắm
+, Thông, gỡ bỏ một sự cản trở khỏi (cái gì)
2.Nghĩa theo chuyên ngành
+, Toán & tin: tháo đầu cắm
+, Xây dựng: rút chốt điện ra
+, Kỹ thuật chung: rút phích cắm
ThuyNguyen - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của unplugged
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giải ngân hr >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa