Ý nghĩa của từ unmake là gì:
unmake nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unmake Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unmake mình

1

0   0

unmake


Phá đi; phá huỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unmake
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dare dear >>