Ý nghĩa của từ uh là gì:
uh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uh mình

1

154 Thumbs up   26 Thumbs down

uh


một cách viết của từ "ừ" - thể hiện sự chấp thuận, đồng ý, tương tự như từ yes

cách viết này chủ yếu dùng trên mạng internet, trong nhắn tin sms hoặc chat
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

99 Thumbs up   18 Thumbs down

uh


Uh còn được dùng với ý nghĩa đặc biệt hơn trên fb
•Chữ U trong tiếng anh đọc là "ju" cũng gần giống từ "iu"
•Chữ h trong tiếng em thi được gọi là "anh"
=> Uh được gọi là iu anhhh ❤️
Uh trên Facebook - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

3

93 Thumbs up   26 Thumbs down

uh


Bên cạnh những từ Ừ, Uh Thì còn được dùng với ý nghĩa đặc biệt hơn, thay thế cho từ yêu anh
Uh có nghĩa là iu anh?
Tại sao lại có nghĩa như vậy?
•Chữ U trong tiếng anh đọc là "ju" cũng gần giống từ "iu"
•Chữ h trong tiếng em thi được gọi là "anh"
=> Uh được gọi là iu em
Qnhu/Kton - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

4

76 Thumbs up   37 Thumbs down

uh


Trong ngôn ngữ viết khi các bạn trẻ nói đến từ "ừ". Thì thay vì sử dụng như vậy, họ lại sử dụng "uh" hay "uk". Đây là một dạng ngôn ngữ trong teencode của các bạn trẻ Việt Nam.
Ngoài ra, nó còn là từ tượng thanh diễn tả sự ngập ngừng khi đang suy nghĩ để nói điều gì đó tiếp theo.
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 6 năm 2019

<< rb ua >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa