Ý nghĩa của từ uh là gì:
uh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uh mình

1

161 Thumbs up   29 Thumbs down

uh


một cách viết của từ "ừ" - thể hiện sự chấp thuận, đồng ý, tương tự như từ yes

cách viết này chủ yếu dùng trên mạng internet, trong nhắn tin sms hoặc chat
hansnam - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

2

110 Thumbs up   19 Thumbs down

uh


Uh còn được dùng với ý nghĩa đặc biệt hơn trên fb
•Chữ U trong tiếng anh đọc là "ju" cũng gần giống từ "iu"
•Chữ h trong tiếng em thi được gọi là "anh"
=> Uh được gọi là iu anhhh ❤️
Uh trên Facebook - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022

3

99 Thumbs up   29 Thumbs down

uh


Bên cạnh những từ Ừ, Uh Thì còn được dùng với ý nghĩa đặc biệt hơn, thay thế cho từ yêu anh
Uh có nghĩa là iu anh?
Tại sao lại có nghĩa như vậy?
•Chữ U trong tiếng anh đọc là "ju" cũng gần giống từ "iu"
•Chữ h trong tiếng em thi được gọi là "anh"
=> Uh được gọi là iu em
Qnhu/Kton - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

4

77 Thumbs up   37 Thumbs down

uh


Trong ngôn ngữ viết khi các bạn trẻ nói đến từ "ừ". Thì thay vì sử dụng như vậy, họ lại sử dụng "uh" hay "uk". Đây là một dạng ngôn ngữ trong teencode của các bạn trẻ Việt Nam.
Ngoài ra, nó còn là từ tượng thanh diễn tả sự ngập ngừng khi đang suy nghĩ để nói điều gì đó tiếp theo.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 22 tháng 6, 2019

<< rb ua >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa