vovinamthainguyen.vn

Website:http://www.vovinamthainguyen.vn
Vote-up nhận được47
Vote-down nhận được31
Điểm:15 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (340)

1

14   6

hwa-rang


Hiệp Sĩ Hoàng Cung , Đạo quân Hoa Lang (Tiếng Hàn )
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

2

8   2

yame


Ngưng , dừng lại …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

3

5   1

võ đức


Những đức tính tốt của người học võ (trí, nhân, dũng và nghiêm)
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

4

4   6

ryu


Trường học , Chi phái , KaiKan …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

5

2   1

shuriken-jutsu


Thuật ném phi tiêu .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

6

2   2

sensei


Thầy Giáo , cô giáo .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

7

2   1

wutang


Võ Đang – Wudang
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

8

1   0

age tsuki


Đấm móc dưới lên …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

9

1   0

bokken


Mộc kiếm, kiếm gỗ .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

10

1   1

dan-kyu


Đẳng cấp .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn