vovinamthainguyen.vn

Website:http://www.vovinamthainguyen.vn
Vote-up nhận được51
Vote-down nhận được34
Điểm:16 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (340)

1

14 Thumbs up   6 Thumbs down

hwa-rang


Hiệp Sĩ Hoàng Cung , Đạo quân Hoa Lang (Tiếng Hàn )
Nguồn: vovinamthainguyen.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

2

5 Thumbs up   1 Thumbs down

võ đức


Những đức tính tốt của người học võ (trí, nhân, dũng và nghiêm)
Nguồn: vovinamthainguyen.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

shuriken-jutsu


Thuật ném phi tiêu .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

sensei


Thầy Giáo , cô giáo .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

soke


Trưởng Tràng , người kế giữ môn phái ….
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bodhidharma


Bồ Đề Đạt Ma ( Puti Damo (có nguồn gốc từ tiếng Ấn Độ cổ hay tiếng Phạn (Sankrit )
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

embu


Võ lễ , Lễ nhớ ơn , Quyền lễ . Chỉ động tác kính lễ trước khi đi quyền hoặc giao đấu. Đây là chiêu thức mang tính chất lễ nghĩa trong võ thuật, thường có: cung lễ (cúi mình), bao quyền lễ, hợp thập lễ [..]
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fencing


Môn Đấu Kiếm Tây Phương .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fire


Hỏa , hoả công …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gia


Nhà , trong võ thuật chỉ một người nào đó có học tập, luyện tập, nghiên cứu một môn phái võ thuật, đồng thời có sự kế thừa và phát triển …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn