uchiha madara

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

linh


linh là loài cá nhỏ bằng ngón tay cai song ở vung nước lợ.
uchiha madara - Ngày 04 tháng 11 năm 2016