tran thi

Vote-up nhận được107
Vote-down nhận được133
Điểm:-27 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

65 Thumbs up   71 Thumbs down

bựa


bua la mot tu dien ta mot nguoi xau chanh ra ve ta va ban ban
tran thi - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

42 Thumbs up   62 Thumbs down

bựa


bua la mot tu dien ta mot nguoi xau chanh ra ve ta va ban ban
tran thi - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999