shopmyphamhanquoc

Website:https://giamgia.blog.fc2.com
Geboortedatum:1999-12-31
Woonplaats:HÀ NỘI
Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

audit


Một công nghệ thông tin kiểm toán , hoặc hệ thống thông tin kiểm toán , là một kiểm tra việc kiểm soát quản lý trong một công nghệ thông tin (CNTT) cơ sở hạ tầng . Việc đánh giá bằng chứng thu được xác định xem hệ thống thông tin có đang bảo vệ tài sản, duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và hoạt động hiệu quả để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức hay không. Các đánh giá này có thể được thực hiện cùng với việc kiểm toán báo cáo tài chính , kiểm toán nội bộ hoặc các hình thức chứng nhận khác.
shopmyphamhanquoc - Ngày 05 tháng 3 năm 2018