prudential.com.vn

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được30
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (9)

1

11   18

tổn thương


Có nghĩa là tổn thương cơ thể do Tai nạn gây ra trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ và để lại vết thương có thể thấy được bằng mắt thường trên cơ thể của Người được bảo hiểm.
Nguồn: prudential.com.vn

2

10   12

tai nạn


Là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ‎‎ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm, xảy ra trong thời gian có hiệu lực [..]
Nguồn: prudential.com.vn

3

1   0

bảo tức


Lợi tức (khoản lãi chia không đảm bảo) được thông báo cho Bên mua bảo hiểm vào mỗi năm dương lịch đối với những hợp đồng đã có hiệu lực được ít nhất 03 (ba) tháng. Bảo tức được thông báo hàng năm, nếu có, là phần trăm của Số tiền bảo hiểm và bảo tức tích l [..]
Nguồn: prudential.com.vn

4

0   0

người thụ hưởng


Tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.
Nguồn: prudential.com.vn

5

0   0

phí bảo hiểm


Khoản tiền bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho doanh nghiệp bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
Nguồn: prudential.com.vn

6

0   0

tuổi bảo hiểm


Tuổi của kỳ sinh nhật vừa qua của NgườI được bảo hiểm tính vào ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hoặc vào bất kỳ ngày kỷ niệm hợp đồng nào. ĐốI vớI hợp đồng bảo hiểm, tuổi bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, quyền lợi [..]
Nguồn: prudential.com.vn

7

0   0

năm hợp đồng


Một năm tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc các năm tiếp theo tính từ ngày đáo niên của hợp đồng bảo hiểm.
Nguồn: prudential.com.vn

8

0   0

bệnh


Có nghĩa là các chứng bệnh tật hay đau ốm không bị loại trừ trong bất cứ quy định nào của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.
Nguồn: prudential.com.vn

9

0   0

ngày nằm viện


Có nghĩa là một ngày mà viện phí và tiền phòng cho một ngày theo quy định của Bệnh viện phải được trả đầy đủ cho Bệnh viện.
Nguồn: prudential.com.vn