phungduythai

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   0

mi


1 mi việt nam gọi là mày
ví dụ mi bị khùng à mi có bị sao không
phungduythai - Ngày 21 tháng 12 năm 2016

2

0   0

mi


1 mi việt nam gọi là mày
ví dụ mi bị khùng à mi có bị sao không
phungduythai - Ngày 21 tháng 12 năm 2016
Ý nghĩa này không được chấp thuận