phungduythai

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được1
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

mi


1 mi việt nam gọi là mày
ví dụ mi bị khùng à mi có bị sao không
phungduythai - Ngày 21 tháng 12 năm 2016

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mi


1 mi việt nam gọi là mày
ví dụ mi bị khùng à mi có bị sao không
phungduythai - Ngày 21 tháng 12 năm 2016
Ý nghĩa này không được chấp thuận