nguyen thanh huy

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được15
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11 Thumbs up   15 Thumbs down

sad


Từ sad có nghĩa là buồn bã, trông đáng buồn, buồn rầu,, quá tồi, không thể sửa chữa được, không xốp.
nguyen thanh huy - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999