mya

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

euphoria


Theo Dictionary, Euphoria là từ dùng để miểu tả chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Euphoria còn có ý nghĩa song song, hạnh phúc và đau khổ, yên bình và hỗn loạn.Vì bản thân từ Euphoria luôn ẩn chứa hai trạng thái khác nhau, một là vui mừng tột đỉnh, hai là trầm uất và u ám.câu hát "you are the cause of my euphoria" trong bài Euphoria-JungKook BTS còn có thể hiểu bao quát hơn là "em là nơi bắt đầu của mọi nguồn cơn cảm xúc trong tôi" =))
mya - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999