kieunguyen6791

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

gala


Show bieu dien dac sac co hoi tu nhung nguoi tieu bieu, gap lai nhung nguoi tai gioi, xuat sac....GALA => nghia Tieng Viet la GAP LAI
kieunguyen6791 - Ngày 20 tháng 1 năm 2016