dieple311

Vote-up nhận được27
Vote-down nhận được46
Điểm:-20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (5)

1

15   21

in term of


có nghĩa là "nói về" "liên quan đến" "về mặt".

VD: The hotel room is quite small but it's really good in term(s) of price.
Cái phòng này khá nhỏ nhưng về mặt giá cả thì lại rất ổn.

In term(s) of air pollution and traffic, I don't recommend Vietnam to you guys. Nếu nói về mặt ô nhiễm không khí và giao thông thì mình sẽ không khuyên các bạn chọn Việt Nam đâu.
dieple311 - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

5   5

pm


3 nghĩa chính sau:

1) pm (private message hoặc personal message): tin nhắn riêng, hầu hết được dùng trong giới trẻ. VD: có j pm tao nhá!

2) PM: viết tắt của buổi chiều (tiếng tây không cần nhớ).

3) PM cũng là viết tắt của Thủ Tướng (Prime Minister)
dieple311 - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

3   9

ex


Khổ quá! Làm sao phải giải nghĩa nhiều làm j cho loạn?!

Ex - chỉ bạn trai (gái) cũ. THẾ THÔI!

VD: S/he is my ex. (Nó là bạn gái (trai) cũ của tao ý mà.
I hate seeing my ex hanging out with another boy.
(Tao rất ghét nhìn thấy ex của tao đi chơi với thằng khác!).
dieple311 - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

3   6

làn sóng


sóng là ở hồ, sông, biển.

LÀN SÓNG là chỉ sự việc diễn ra mà có rất đông người ủng hộ (làm theo) mà nó mang tính chất lan tỏa đúng như tính chất vật lý của sóng (bằng mắt thường chúng ta cũng có thể thấy trên mặt ao, hồ, sông, biển).
VD: làn sóng đấu tranh, làn sóng biểu tình, làn sóng Kpop...
dieple311 - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

5

1   5

quay tay


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dieple311 - Ngày 24 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+