archive.saga.vn

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được34
Điểm:-15 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (118)

1

5   11

bảo đảm


Hedge
Nguồn: archive.saga.vn

2

3   2

alpha


Alpha
Nguồn: archive.saga.vn

3

3   6

bàng quan


Indifference
Nguồn: archive.saga.vn

4

2   1

bão hoà


Satiation
Nguồn: archive.saga.vn

5

2   3

xu hướng


Trend
Nguồn: archive.saga.vn

6

1   1

biến động


Variation
Nguồn: archive.saga.vn

7

1   0

zero-sum


Zero-sum (Zero-sum game)
Nguồn: archive.saga.vn

8

1   3

gian lận


Kiting
Nguồn: archive.saga.vn

9

0   0

biến thông thường


Normal variable
Nguồn: archive.saga.vn

10

0   0

xào sổ sách


Cook the books
Nguồn: archive.saga.vn