angel_lonely1

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   1

pm


1. Ký hiệu giờ vào buổi chiều, ngược với AM là buổi sáng.
2. Viết tắt của từ Personal message (Tin nhắn cá nhân)
3. Viết tắt của từ Private message (Tin nhắn riêng tư)
4. Viết tắt của từ Prime Minister (Thủ tướng) - thường được sử dụng trong các tên miền website văn phòng thủ tướng. VD www.pm.gov.au
angel_lonely1 - Ngày 13 tháng 8 năm 2014