TranBichPhuong

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được5
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   5

pm


Từ viết tắt cho "private message", có nghĩa là Tin nhắn riêng. PM cũng gần giống như thư điện tử, được gửi từ một người dùng tới tài khoản khác trong cùng một hệ thống (như mạng xã hội, diễn đàn...), nhưng nội dung thường ngắn và kém trang trọng hơn thư điện tử.
PM hiện nay được thanh niên Việt dùng với ý nghĩa "nhắn tin riêng" (thay vì nhắn cùng một lúc cho nhiều người cùng xem nội dung cuộc trò chuyện)
VD: Có gì thì PM sau!
TranBichPhuong - Ngày 20 tháng 7 năm 2013