Thanh Lam

Vote-up nhận được120
Vote-down nhận được27
Điểm:94 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

120   27

tạch


tạch nếu dùng với ý nghĩa của bài thi thì là rớt
*phân tích :
tạch là rơi mà rơi là rớt đó
Thanh Lam - Ngày 23 tháng 12 năm 2013