Shin Ichi

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   0

sảnh


là phòng lớn nhất của nhà.thường dùng để tiếp khách,ăn uống,nhậu nhẹt...
Shin Ichi - Ngày 21 tháng 11 năm 2013