Nhi Dang

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

among


Giữa , ở giữa, trong số đó.
Nhi Dang - Ngày 06 tháng 11 năm 2013