Ken Nguyen

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được6
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   6

cpr


Made In CPR
CPR = People's Republic of China
Hàng sản xuất ở Trung Quốc
Vui lòng chú ý - cẩn thận
Ken Nguyen - Ngày 29 tháng 1 năm 2014