Janie

Vote-up nhận được40
Vote-down nhận được23
Điểm:16 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

26   16

omg


Oh my god - an usual way of writing to show your surprise when you're chatting. If it's used in speaking then it's very likely that person is classified as "valley" resident
Others: oh my gosh, oh God, sometimes: "really?", "you meant it" etc
Janie - Ngày 02 tháng 12 năm 2014

2

14   7

kết giới


một không gian được bảo về mang tính tinh thần, pháp thuật. Kết giới được lập bởi pháp sư, phù thủy cao tay ấn và thường dùng để bảo vệ người đó hoặc những người đặc biết, những bảo vật bị dòm ngó bởi tà ma. Ngoài ra kết giới còn do tự bản thân một vật có tính pháp thuật tiết ra để bảo vệ chính nó
Janie - Ngày 02 tháng 12 năm 2014