Fanh

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trũng


lún khá sâu, có thể có nước, lõm hơn so với mặt phẳng xung quanh
Fanh - Ngày 07 tháng 5 năm 2016